Фирмата ни предлага редица други услуги, като :

• отпечатване на:

- пликове

- фирмени бланки

- менюта

- рекламни дипляни и листовки

- флаери

- книги

- брошури

- списания

- каталози

- календари

- плакати

- етикети (включително и на самозалепваща хартия)

- стикери

при нас няма „минимален тираж“, малките тиражи отпечатваме на дигитални машини, по-големите на традиционните офсетови

• изработваме:

- рекламни надписи от фолио

- табели

• брандиране на:

- коли

- търговски обекти

• компютърен набор

• ламиниране

• подвързване

• перфорация

• заобляне на ъгли с радиус 3.5, 6, 10 мм (за визитки, хартиени кубчета, календари, фактури и др.)

• предпечатна подготовка

- проектиране

- набор

- сканиране и обработка на изображения

- страниране

- експонация на плаки на филм, или разпечатка на паус

 • компютърни услуги

- инсталиране на софтуер на клиента

- поддръжка и настройки на компютри

- отстраняване на софтуерни и хардуерни проблеми

- почистване от вируси и други нежелани програми